Tłumaczenia wyników badań, wypisów ze szpitala czy historii choroby stanowią jeden z najbardziej specjalistycznych obszarów przekładów na język angielski oferowanych przez biura tłumaczeń. Tłumacz angielskiego mający w swoim portfolio liczne zlecenia z obszaru medycyny to z założenia fachowiec  płynnie poruszający się w zróżnicowanych obszarach specjalizacji medycznych, mający doświadczenie z unikalnym językiem używanym przez lekarzy, potrafiący dopasować materiał źródłowy do oczekiwań interpretujących wyniki specjalistów z odmiennych krajów i środowisk medycznych. Zlecenia z którymi najczęściej zwracają się klienci do biur tłumaczeń dotyczą głównie badań obrazowych (TK, MR, USG), badań histopatologicznych, wypisów i epikryz i szeroko rozumianych opinii specjalistycznych oraz zwolnień lekarskich.

Tłumaczenia wyników badań MR, TK, PET, USG

Zlecane tłumaczenia wyników najczęściej dotyczą pary językowej polski-angielski. Badania obrazowe charakteryzują się specyficzną nomenklaturą i skrótami, które (na szczęście) są powtarzalne i dla doświadczonego tłumacza nie stanowią istotnej trudności. Każdy tłumacz medyczny zna skróty typu ż. (żyła), żż (żyły), th (piersiowy), s (krzyżowy), l (lędźwiowy).  O trudności tego typu przekładów stanowi umiejętność poruszania się w leksykalnym obszarze anatomii. Badania obrazowe mogą dotyczyć dowolnego organu czy struktury, a każdy taki rejon to bardzo długa lista anatomicznych nazw i skrótów. Wbrew pozorom, najbardziej skomplikowane dla funkcjonowania człowieka organy (np. mózg) nie są tematami będącymi największym wyzwaniem dla tłumacza angielskiego.

Tłumaczenie nawet najbardziej drobiazgowo opisanego wyniku rezonansu magnetycznego mózgu jest stosunkowo… proste w porównaniu ze szczegółowym badaniem tomografem komputerowym np. stawu biodrowego. Wszelkie opisy pochodzące od lekarzy ortopedów to prawdziwe wyzwanie nawet dla studenta medycyny kilka dni po zdanym egzaminie z anatomii układu kostnego. Narządy odpowiadające za ruch to bardzo skomplikowane i złożone (nie tylko lingwistycznie ) ‘’maszyny’’ których poszczególne elementy oddziałują na równie rozbudowane dalsze lub bliższe struktury. Niestety, słownik anatomii nie wystarczy, aby być ekspertem. Duża część terminologii opiera się na łacinie, jeszcze większa ma rodzimy odpowiednik daleki od tego języka. Słownik poda nam kilka nazw-tłumaczeń danego terminu, ale to my musimy wybrać odpowiednik faktyczne funkcjonujący w szpitalu w UK, czy Kanadzie. W innym przypadku,  tłumaczenie w najlepszym razie będzie sztuczne, w najgorszym niezrozumiałe. Oczywiście, mamy Internet i bardzo dużo wątpliwości można rozwiać online. Kluczowa jest skrupulatność tłumacza angielskiego i jego umiejętność dotarcia do wartościowych materiałów źródłowych (o czym kilka słów więcej tutaj: https://tlumaczenia-gk.pl/). Pocieszeniem jest fakt, że nawet tak skomplikowana dziedzina jak anatomia jest co prawda zbiorem ogromnym, ale jednak skończonym, co znaczy, że nowa terminologia nie pojawia się tak szybko jak frazy w języku obszaru IT. Mniej pocieszające jest, że opanowanie języka medycznego na odpowiednim poziomie to proces równie rozbudowany jak opanowanie języka obcego i to niekoniecznie z tej samej grupy co nasz język ojczysty.

Tłumaczenia wyników badań histopatologicznych


Tłumaczenia tego rodzaju dotyczą analizy zmian w tkankach najczęściej pod kątem onkologicznym lub zapalnym. Innymi słowy, badania te dosyć  często potwierdzają lub wykluczają obecność procesu nowotworowego. Wyzwaniem dla tłumacza, po raz kolejny, jest precyzja terminologiczna. Część zmian objęta badaniem nie posiada bezpośredniego, na zasadzie kalki językowej, odpowiednika. Część funkcjonuje wyłącznie jako skróty, a część posiada powszechnie używane w środowisku medycznym nazwy własne i nie są to tłumaczenia, które znajdziemy w słownikach. Diagnozy histopatologiczne rzadko bywają rozbudowane, ale są bardzo precyzyjne.  U pacjentów onkologicznych, określają nie tylko typ zmiany, ale również poziom jej ewentualnej złośliwości,  zaawansowania i inwazyjności (infiltracji). To wszystko tłumacz angielskiego musi wiedzieć i uwzględnić podczas pracy. Dla laika nowotwór trzustki to nowotwór trzustki. Dla onkologa, a także dla tłumacza obszaru tłumaczenia medyczne to zmiana o określonym typie, w precyzyjnie określonym miejscu (głowa, trzon, ogon), często o danej etiologii i etapie rozrostowym. To wszystko ma swoje nazwy… wystarczy je znać i właściwie stosować.

Tłumaczenia  wypisów ze szpitali, epikryz  i opinii

czyli informacji dotyczących diagnostyki i procedur medycznych zrealizowanych najczęściej w ramach hospitalizacji.  Oprócz danych na temat schorzenia zasadniczego i analizy wyników laboratoryjnych, wypisy takie zawierają szczegóły dotyczące badań nierzadko bardzo odległych od powodu dla którego dany pacjent znalazł się w szpitalu. Np. kompleksowa diagnostyka dotycząca nadciśnienia tętniczego obejmuje obrazowanie stanu wielu narządów, począwszy od nerek, drożności naczyń krwionośnych  po oczy. Każdy z tych obszarów to odrębna specjalizacja i opis oddzielnego lekarza. Całość trafia w ręce jednego tłumacza, który musi mieć wystarczającą wiedzę i kompetencje językowe by tłumaczenie było przydatne dla lekarza obcokrajowca. 

Nieco mniej skomplikowaną specjalizacją charakteryzują się opinie wystawiane najczęściej przez psychologów czy psychiatrów. Duża część takich orzeczeń dotyczy pacjentów pediatrycznych. Chociaż terminologia specjalistyczne jest tutaj  dość ograniczona w porównaniu z powyżej przedstawionymi przykładami, to tłumacz angielskiego będzie musiał wykazać się wrażliwością językową umożliwiającą przekład niuansów (np. rodzaje zabaw, opis motoryki niemowlaka), których przekład  jest nie tylko wypadkową ogólnej znajomości języka, ale które stanowią elementy specjalistycznego żargonu obowiązującego w danym kraju.