Prośba o informację dotyczącą terminu realizacji, tuż za wyceną, to najczęstsze zapytanie kierowane przez potencjalnego zleceniodawcę do tłumacza angielskiego. Rynek tłumaczeń specjalistycznych w kwestii terminów realizacji jest często obszarem zleceń ‘na wczoraj’. Chociaż nie wszyscy klienci zgłaszają konieczność bardzo pilnego tłumaczenia, to praktycznie wszyscy zleceniodawcy wpisując w wyszukiwarce hasło tłumaczenia angielski mają w głowie wizję gotowego tekstu w przeciągu maksymalnie kilkunastu dni. W kwestii akceptowanego terminu jest więc to rynek dość specyficzny. Zupełnie inny od usług prawniczych, salonów fryzjerskich bądź kosmetycznych, czy chociażby tych związanych z ofertą firm budowlanych, montażowych, medycznych itp. W tych przypadkach nasza cierpliwość jest wystawiana na kilkutygodniowe lub nawet dłuższe oczekiwanie. 

Ile czasu potrzebuje tłumacz?

Okres potrzebny do realizacji tłumaczenia specjalistycznego zależy od czterech czynników.

Pierwszym, praktycznie niezależnym od kompetencji tłumacza jest jego grafik bieżących zadań. Duża ilość przyjętych zleceń praktycznie wyklucza możliwość przyjęcia nowych. Zwłaszcza takich, które nie mogą poczekać dłużej. Tłumacz proponujący długi okres oczekiwania ma świadomość, że traci nowego klienta bądź ryzykuje utratę klienta stałego, ale w sytuacji dużego obłożenia jedynym rozwiązaniem, żeby przyjąć nowe zlecenie, byłoby przesuwanie terminów już ustalonych. Takie wyjście z sytuacji jest niekomfortowe dla tłumacza i niechętnie akceptowane przez klientów (zwłaszcza jeżeli dokonali już płatności) dlatego jest mało powszechne.

Drugim czynnikiem jest doświadczenie osoby realizującej tłumaczenia na angielski lub tłumaczenia z angielskiego. Sprawna realizacja nowego zlecenia jest wprost proporcjonalnie zależna od ilości podobnych zleceń już wykonanych. Mniej istotna jest tutaj wiedza, ale właśnie doświadczenie. Lekarz specjalista z bardzo dobrą znajomością angielskiego, który tłumaczy jedynie kilka wypisów ze szpitali rocznie będzie potrzebować więcej czasu na tego typu zlecenie niż tłumacz, który takich dokumentów przetłumaczył setki. Fachowiec z dużym doświadczeniem po prostu wie na jakie aspekty leksykalne zwrócić uwagę, wie gdzie czyhają pułapki i wątpliwości, które chociaż problematyczne dla osoby z mniejszym stażem, będą dla niego sprawą oczywistą.

Zleceniodawcami tego rodzaju tłumaczeń są zwykle kancelarie prawnicze lub podmioty prowadzące działalność, które potrzebują wersji angielskiej zawieranej umowy

Trzeci czynnik dotyczy kompetencji związanych z edycją tekstu oraz korzystaniem z narzędzi wspomagających tłumaczenia. Część tekstów, które otrzymuje tłumacz angielskiego wymaga konwersji do wersji edytowalnej. Programów realizujących takie zadanie jest mnóstwo. Każdy ma swoją specyfikę i wymaga doświadczenia w obsłudze. Oprócz tego zdarzają się teksty, zwłaszcza w obszarze tłumaczenia naukowe (https://tlumaczenia-gk.pl/o-nas/tlumaczenia-naukowe) z zakresu nauk ścisłych, które są zapisane w specjalnie dedykowanych programach typu LATEX czy MathType. Ponieważ artykuły naukowe z dziedziny matematyki, chemii czy fizyki zawierają nietypowe znaki występujące chociażby we wzorach, tak zapisanych tekstów nie można edytować do popularnego Worda. Tłumacz musi po prostu znać program w którym autorzy zapisują swoje prace i właśnie w tych programach realizować zlecone tłumaczenia na angielski.

Czwartym czynnikiem, celowo wymienionym na końcu, jest objętość tłumaczenia. Nie zawsze jest to czynnik istotny, ponieważ dłuższe teksty, jak np. tłumaczenie monografii czy tłumaczenia umów zawierających kilkadziesiąt stron mogą być względnie mało wymagające ze względu chociażby na powtarzalność kluczowej treści. Z kolei przetłumaczenie kilkustronicowej instrukcji z dużą ilością rysunków bywa zadaniem czasochłonnym. 

Jak to wygląda w praktyce?

Tłumaczenia medyczne 

Tego typu przekłady obejmują głównie tłumaczenie dokumentacji medycznej, tłumaczenie wyników badań, opinii lekarskich, specjalistycznych zaświadczeń oraz tłumaczenia naukowe artykułów przeznaczonych do publikacji za granicą. Głównym czynnikiem wpływającym na czas realizacji jest objętość (zwłaszcza w przypadku dokumentacji). Często takie tłumaczenia zawierają szczególnie czasochłonne elementy, np. obszerne wyniki badań laboratoryjnych, które same w sobie nie są skomplikowane, ale wymagają dużego nakładu pracy. Na szczęście, w przypadku fachowca z dużym doświadczeniem tłumaczenia medyczne rzadko kiedy zawierają niespodzianki wpływające na nieprzewidziane wydłużenie założonego czasu realizacji.

Tłumaczenia naukowe

Tłumaczenia artykułów naukowych z reguły nie są zleceniami z terminem realizacji z dnia na dzień. Autorzy prac podlegających przekładom sami planują termin oddania publikacji do druku i rzadko kiedy wywierają czasową presję na tłumaczy. Jedynym wyjątkiem są poprawki wprowadzane przez recenzenta. Chociaż tego typu zmiany potrzebne są ‘od ręki’, to najczęściej są to modyfikacje ściśle powiązane z już przetłumaczoną wersją główną, niewielkie fragmenty tekstu, których zmieszczenie w grafiku nie powinno nastręczać kłopotu dla tłumacza.

Tłumaczenia umów

Zleceniodawcami tego rodzaju tłumaczeń są zwykle kancelarie prawnicze lub podmioty prowadzące działalność, które potrzebują wersji angielskiej zawieranej umowy. Takie tłumaczenia na angielski są nierzadko zlecane jako pilne. Najczęściej tłumaczenia umów nie wymagają wielu dni pracy i są realizowane w krótkim, akceptowalnym dla wszystkich stron terminie. Wyjątkiem jest konieczność wprowadzenia w wersji końcowej poprawek, które pojawiły się już w trakcie realizacji. Zmiany nawet w niewielkim fragmencie tłumaczonej umowy mogą spowodować konieczność modyfikacji w całym dokumencie (ze względu na spójność terminologiczną) i takie zadanie wymaga od tłumacza elastyczności w zmieszczeniu dodatkowej, nieplanowanej pracy w grafiku.

Tłumaczenia techniczne

W tym przypadku termin realizacji zależy ściśle od 2 czynników, tj. objętości i formatu zapisu materiału źródłowego. Im większa objętość i im bardziej skomplikowana edycja tekstu, tym więcej pracy i dłuższe terminy. Terminy tłumaczeń technicznych są często określane przez tłumaczy z pewnym zapasem czasowym na nieprzewidziane utrudnienia w pracy. Tłumaczenia techniczne mają z reguły najdłuższe terminy realizacji. Na szczęście , w przeciwieństwie do np. tłumaczeń medycznych, tłumaczenia techniczne zwykle nie wiążą się z nadmierną presją czasową ze strony zleceniodawcy.